czwartek, 26 listopada 2015


Parafia
Miłosierdzia Bożego
ul. Generała Andersa 25
43-100 Tychy
Tel. (32) 7800915

Intencje mszalne


22 listopada 2015 r. – Uroczysto¶ć Jezusa Chrystusa, Króla Wszech¶wiata.
7.00
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
7.30
Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Stanisława i Cecylię ¦PIEWAK (we wspomnienie imienin), ++ Władysława i Joannę STRAUCHMAN, ++ Józefa i Annę BIELAS (od córki i syna z rodzinami).
9.30
Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Zofię i Franciszka SZAROWICZ oraz ++ siostry Henrykę, Stanisławę i Halinę.
11.30
1. Do Miłosierdzia Bożego, w intencji Barbary PUTO z okazji 60 rocznicy urodzin oraz w intencji Bartosza PUTO z okazji 10 rocznicy urodzin i w intencji Angelo PUTO, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze, o łaskę zdrowia, ¶wiatło Ducha ¦więtego i opiekę Matki Bożej dla solenizantów i całej rodziny.
2. Do Miłosierdzia Bożego, w intencji Magdaleny i Piotra WAŁEK, z okazji kolejnej rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla małżonków, dzieci i całej rodziny.
3. Przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów, w intencji Joanny ¦CIESZKI z okazji 1 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia, z pro¶b± o wszelkie potrzebne łaski dla dziecka i całej rodziny.
16.15
UROCZYSTO¦CI CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH¦WIATA
17.00
Do Miłosierdzia Bożego za ++ Katarzynę i Jana STRZELEC oraz ++ z rodziny.
23 listopada 2015 r. – Poniedziałek – Dzień powszedni.
7.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, w intencji Grażyny ŻAMOJDA, z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla niej i całej rodziny.
2. Do Miłosierdzia Bożego z pro¶b±, aby ludzie na całym ¶wiecie nie umierali z głodu i pragnienia.
24 listopada 2015 r. – Wtorek – Wspomnienie ¶w. Męcz. Andrzeja Dung- lac, kapł. i Tow.
7.00
Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych zalecanych.
18.00
Do Miłosierdzia Bożego za + Henryka WOLNY (w 10 rocznicę ¶mierci), ++ rodziców z obu stron.
25 listopada 2015 r. – ¦roda – Dzień powszedni.
7.00
Do Miłosierdzia Bożego, w intencji emerytów i rencistów, z pro¶b± o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin.
18.00
Do Miłosierdzia Bożego za + męża Marka SŁOTĘ (w 13 rocznicę ¶mierci), ++ rodziców Apolonię i Tadeusza.
19.00
MODLITWY PRZED NAJ¦WIĘTSZYM SAKRAMENTEM.
26 listopada 2015r. – Czwartek – Dzień powszedni.
7.00
Do Miłosierdzia Bożego za + Jadwigę NOWROTEK (w 1 rocznicę ¶mierci), + jej męża Konrada, ++ ich rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce.
18.00
Do Miłosierdzia Bożego, za + ojca i dziadka Rajmunda DANISZ, (w 14 rocznicę ¶mierci), + siostrę Gabrielę oraz za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce.
MODLITWY ZA WSTAWIENNICTWEM ¦W. JANA PAWŁA II
27 listopada 2015 r. – Pi±tek – Dzień powszedni.
7.00
Do Miłosierdzia Bożego za + mamę Amelię MACHNIAK (w 4 rocznicę ¶mierci), + ojca Stanisława, + męża Mariana, ++ z rodzin MACHNIAK, PYCKA.
18.00
Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów, w intencji Weroniki KRYTA z okazji 3 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
28 listopada 2015 r. – Sobota – Dzień powszedni.
7.00
Do Miłosierdzia Bożego, w intencji męża Janusza i syna Daniela, w kolejne rocznice urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
18.00
Do Miłosierdzia Bożego za + męża Zenona BIALIKA (w 6 rocznicę ¶mierci), + szwagierkę Ewę PLUTĘ (w 8 rocznicę ¶mierci).
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Bartosza JAROSZ.
Chrzest dziecka:Niny Olgi YAKUNIN
29 listopada 2015 r. – Niedziela – 1 Niedziela Adwentu. Niedziela TrzeĽwo¶ci.
7.00
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
7.30
Do Miłosierdzia Bożego, w intencji ojca Kazimierza KUSTER, z okazji 94 rocznicy urodzin, i wnuka Kacpra KUBISZ z okazji 8 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z pro¶b± o zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha ¦więtego i Boże błogosławieństwo dla solenizantów i całej rodziny.
9.30
Do Miłosierdzia Bożego za + Elżbietę CZYRWIK (w1 rocznicę ¶mierci).
11.30
Do Miłosierdzia Bożego, w intencji Marcela DOBOSZ, z okazji 7 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z pro¶b± o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha ¦więtego dla całej rodziny.
Błogosławieństwo matek oczekuj±cych potomstwa.
16.15
NABOŻEŃSTWO 1 NIEDZIELI ADWENTU
17.00
Do Miłosierdzia Bożego za + Władysława SIENIAWSKIEGO, ++ rodziców i rodzeństwo.
Ostatnio dodane »

.:: Home ::.

Copyright 2005 by Tomy